پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

آينده پژوهي

آينده از آن كساني است كه به استقبال آن مي‌روند

اكنون آینده‌پژوهی عضوی از خانواده‌های ساکنین دهکده‌ی جهانی است. ریچارد. ای. اسلاتر بنیان‌گذار مرکز مطالعات آینده استرالیا در این ارتباط می گوید: "در قرن بیست و یکم بایستی تفکر آینده‌نگرانه رواج یافته و مورد پذیرش همگانی قرار گیرد، درست همان‌طور که تفکر درباره گذشته و حال چنین شده‌است. در غیر این‌صورت مطمئناً راه دشواری را در پیش رو خواهیم داشت". در دنياي انفجار اطلاعات، تغيير مستمر و تحولات پرسرعت، عبور از هزارراهه‌هاي علم و فناوري و حصول بر برترين مطلوبات، نيازمند دانش فرداست. آنچه سازمان‌ها را به چيرگي بر رقبا و فتح قله‌هاي ناممكن سوق مي‌دهد، مشاهده‌ي دوردست‌ها و گذرگاه‌هاي ميان‌بر براي رسيدن به آنهاست. آينده‌پژوهي يكي از پيش‌نيازهاي مهم براي چشم‌انداز سازي و مديريت استراتژيك محسوب مي‌شود.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- چشم‌انداز سازي سازماني

- تحليل روندهاي فناوري حوزه‌هاي مختلف

- تدوين نقشه‌ي راه

- آموزش آينده‌پژوهي در سطوح مباني، پيشرفته و عملي