پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

معرفي نرم افزار بومي مديريت عملكرد (ويژه شهرداري هاي كشور)

اين نرم افزار، يك نرم افزار كاربردي جهت انجام فرايند مديريت عملكرد مي باشد كه با توجه به مدل ارزيابي بومي شده درسازمان  شهرداري ، ويژگي هاي منحصر به فردي پيدا مي نمايد. آموزش و توسعه ي منابع انساني ، ايجاد نظام مناسب تنبيه و پاداش ، ارائه ي بازخورد به كاركنان و ... از جمله اهدافي هستند كه ايجاب مي نمايد كه جهت خدمت رساني هر چه بهتر شهرداري ها نسبت به ارزيابي عملكرد كاركنان خود اقدام نمايند .اما انجام اين مهم با داشتن شرايط خاص شهرداري ها (تنوع خدمات و  مشاغل ، گستردگي و تعداد زياد كاركنان با شرايط استخدامي متفاوت ، ساختار بسيط سازماني ، نياز به درآمدزايي و....) بدون داشتن نرم افزاري توانمند متناسب با شرايط مذكور امكان پذير نمي باشد . از مزاياي اين نرم افزار مي توان به انعطاف زياد، كاربر پسند بودن، امنيت بالا و... اشاره نمود . اين نرم افزار به صورت كامل تحت وب عمل مي نمايد .

مشخصات سامانه نرم‌افزاری

الف-  زبان برنامه نويسي مورد استفاده : PHP

ب-  پايگاه داده : نسخه جاري   (MySQL)

ج-  تکنولوژی مورد استفاده : Ajax

 ویژگی های سامانه نرم افزاری

 

برخي از ویژگی های بارز و فني اين محصول به شرح زير مي باشد :

الف- يکپارچگي داده­اي: داده­ها بصورت متمرکز در اين سيستم نگهداري مي­شوند و در تمام زير سيستم­ها بصورت مشترک استفاده مي­شوند.

ب-  قابليت اطمينان بالا : اين سيستم به واسطه بهره­وري از تکنولوژي پيشرفته و نيز استفاده از MySQL به عنوان مدير پايگاه داده­اي قدرتمند و سريع، داراي قابليت اطمينان بالايي مي­باشد.

پ-  مقياس­پذيري بالا  (Scalability): معماري اين سيستم اجازه استفاده آن را در سازمان­هايي با اندازه­ها و کارکردهايي متفاوت، ميسر نموده و محدوديتي در اين زمينه اعمال نمي­کند.

ت-  قابليت استفاده بالا : برنامه سمت کاربر، داراي واسط کاربري فارسي بوده و قابليت استفاده هم به صورت صفحات وب را دارد.

ث- امکان استفاده تحت وب: اين نرم­افزار قابليت اجراي تحت وب را دارد.

ح- امکانات Import/Export داده­ها : سيستم داراي امکانات Export/Import اطلاعات را دارد. گزارشات قابليت خروجي به ساختارهاي EXCEL, HTML, TEXT, … را دارند.

خ-  امنيت بالا : سيستم از امنيت بالايي برخوردار بوده و هر کسي در چهارچوب و محدوده مشخص شده براي وي حق دسترسي به اطلاعات سيستم را دارد.

چ- زمانبند (Scheduler): برنامه ريزي منابع انساني داراي يک زمانبند براي فرآيندها وگزارشها است که امکان تعريف يک سري عمليات پريوديک وجود دارد.

د- ملاحظات (Notice): کاربر ميتواند براي وضعيت‌هاي استثنائي اطلاعيه به صورت پيش آگهي دريافت دارد. اطلاعيه ميتواند يک يادداشت ساده‌، يا اجراي يک فرآيند و يا يک گزارش باشد. 

خروجي هاي سامانه نرم افزاري

کارنامه ارزیابی : این کارنامه به دو شکل مختلف برای کاربری های Admin و User نمایش داده می شود.  نتایج حاصل از کارنامه در قالب گراف های مختلف قابل استفاده کاربر )کارکنان و مدیران آنها( می باشد. کارنامه ارزیابی شامل موارد ذیل می باشد.

 • کارنامه ارزیابی عملکرد عمومی
 • کارنامه ارزیابی عملکرد تخصصی
 • کارنامه ارزیابی ویژه
 • کارنامه نهایی
 • کارنامه نظام هماهنگ

گزارشات : این سامانه دارای دو دسته گزارش می باشد :

- گزارشات تسهیلی : این گزارشات جهت تسهیل در امور ارزیابی می باشد و بنا به دسترسی مشخص شده قابل استفاده برای محیط های مختلف کاربری می باشد . فرمت خروجی به صورت EXCEL, HTML, TEXT در اینجا به برخی از این گزارشات اشاره می شود:

 • خروجی گروه ها ، محورها ، شاخص های ارزیابی عمومی
 • خروجی شاخص های تخصصی ارزیابی
 • خروجی کاربران سیستم
 • خروجی بررسی فرم های ارزیابی
 • خروجی اطلاعات ثبت شده در شاخص های ارزیابی ویژه
 • و ...

- گزارشات آماری : با این امکان می توان نتایج بدست آمده را در معیارهای مختلف )گروه ، سازمان و ...(مقایسه نمود که شامل گزارشات زیر می باشد :

 • گزارش شاخص های عمومی در چارت
 • گزارش محورهای ارزیابی در چارت
 • گزارش نمره ارزیابی عمومی در چارت
 • گزارش مقایسه نمرات ارزیابی عمومی
 • گزارش نمره ارزیابی تخصصی در چارت
 • گزارش مقایسه نمرات ارزیابی تخصصی
 • گزارش نمره توسعه فردی در چارت
 • گزارش نمره تشویقات در چارت
 • گزارش نمره پیشنهادات در چارت
 • گزارش نمرات منفی در چارت
 • گزارش نمرات کل امتیازات ویژه در چارت
 • گزارش نمره کل ارزیابی در چارت
 • گزارش پرسنلی ارزیابی عمومی و کل

امکانات سامانه نرم افزاری

 • وجود محیط های کاربری مختلف جهت ورود به نرم افزار (مدیر ، راهبر بخشی ، ارزیاب و...)
 • وجود لایه های متعدد دسترسی جهت مدیریت سیستم
 • وجود سامانه مدیریت اخبار
 • قابلیت انعطاف پذیری بالا در تعیین محور ، شاخص ، سنجه و ...
 • قابلیت فرم سازی به صورت خودکار
 • قابلیت بارگزاری فایل های متعدد جهت مشاهده
 • قابلیت بازبینی فعالیت های ارزیابی در کارتابل های جداگانه
 • قابلیت هماهنگی نرم افزار با نظام هماهنگ پرداخت و همچنین نظام مدیریت خدمات کشوری
 • قابلیت مشاهده فرم های ارزیابی به صورت دو سویه
 • قابلیت متصل شدن و ارتباط دو طرفه برحسب مورد و نیاز با دیگر سیستم های موجود در شهرداری براساس استانداردهای متداول نرم افزاری از قبیل XML, WEBSERVICE
 • قابلیت ایجاد گروه های ارزیابی منطبق بر ستاد، مناطق و سازمان ها
 • قابلیت ارزیابی عمومی به شرح ذیل:

- اعمال شاخص های عمومی برای تمامی مشاغل

- اعمال ضرایب و اولویت شاخص های عمومی به تناسب مشاغل

- ارائه گویه های هر شاخص عمومی به تفکیک گروه های مشاغل

- ارائه فرم های ارزیابی عمومی کارکنان به تفکیک گروه های مشاغل

- امکان ارزیابی توسط منابع تعیین شده

 • قابلیت ارزیابی تخصصی به شرح ذیل:

- اعمال شاخص های تخصصی برای تمامی مشاغل

- اعمال ضرایب و اولویت شاخص های تخصصی به تناسب مشاغل

- ارائه گویه های هر شاخص تخصصی به تفکیک شغل

- ارائه فرم های ارزیابی تخصصی کارکنان به تفکیک شغل

- امکان ارزیابی توسط منابع تعیین شده

 • قابلیت ارائه شیوه اجرایی ارزیابی عمومی و تخصصی به کاربران
 • قابلیت تجمع و ضریب دهی امتیازات شاخص های عمومی ، شاخص های تخصصی ، پیشنهادات، دوره های آموزشی و سایر معیارهای ارزیابی
 • قابلیت ارائه نتایج در قالب فرم های ارزشیابی نظام هماهنگ و مدیریت خدمات کشوری
 • قابلیت ارائه میزان انحراف ارزیابان از ارزیابی صحیح
 • قابلیت تخصیص وظایف تخصصی افراد در سطح اداره
 • قابلیت اضافه و کم شدن وظایف در سطح اداره
 • قابلیت اختصاص شاخص ها و سنجه ها به صورت خودکار بر اساس وظایف تعریف شده برای افراد
 • قابلیت های متنوع در چارت سازمانی
 • قابلیت ایجاد دسترسی های منعطف جهت کاربران
 • قابلیت نرمال سازی نمرات
 • قابلیت ارزیابی به صورت ساده و ترکیبی
 • ابلیت ثبت و بررسی اعتراضات
 • قابلیت مشاهده افراد ارزیابی نشده