پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

مديريت سرمايه‌هاي انساني

هالت مي‌گويد: "80 درصد آنچه که امروزه در هر سازمان انجام می شود در سازمان‌های رقیب نيز به همان شکل قابل اجرا است، چراکه به دلیل دسترسی به اطلاعات، دانش، مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز برای انجام کار، زمینه‌ی انجام کارهای تکراری برای هر فردی وجود دارد. بنابراین، شکست یا موفقیت کلیه‌ی سازمان‌ها وكشورها در گرو توانایی آنها در استفاده‌ي بهینه از 20 درصد بقیه است و این 20 درصد همان نیروی انسانی است".

‌اغلب‌ سازمان‌ها از نظر منابع‌ نظير سرمايه، زمين، انرژي، تجهيزات، و... با محدوديت‌ روبرو هستند‌ ولي‌ با داشتن‌ منبع‌ عظيم‌ و نامحدود قدرت‌ خلاقيت‌ و نوآوري‌، مي‌توانند‌ برگ‌ برنده‌اي‌ در بازارهاي‌ رقابتي‌ داشته و برپايه‌ي‌ آن‌ وضعيت مطلوب‌تري را بسازند. بر اين اساس مديريت‌ سرمايه‌هاي انساني‌ قسمت عمده‌ايي‌ از قلمروي علم‌ و هنر مديريت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، كه سازمان‌ها‌ با نگرشي‌ استراتژيك‌ به‌ آن مي‌توانند‌ به يك‌ انديشه‌ي‌ آينده‌نگر، نوآور و تحول‌گرا دست‌ يابند. از اينرو نوعي مديريت متعالي مورد نياز است تا كاركنان به‌ همسوشدن‌ با سطح‌ استراتژي‌ كسب‌ و كار سوق يافته و به‌عنوان‌ يك‌ تصميم‌گيرنده‌‌ي مهم‌ تلقي‌ شوند. در اين حالت است كه آنها به عنوان شريك استراتژيك سازمان محسوب خواهند شد.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني

- طرح‌ريزي و اجراي كليه‌ي سيستم‌هاي مديريت منابع انساني (جانشين پروري، آموزش و توسعه‌ي منابع انساني، ارزيابي عملكرد، سيستم پاداش و حقوق و مزايا، ارتقاء و تعيين مسير شغلي، شادي در سازمان، رفتار شهروندي سازماني، تئوري بايوريتم و ...)

- مشاوره در خصوص ارتقاي انگيزش و بهبود بهره‌وري كاركنان

- آموزش كليه‌ي سيستم‌هاي مديريت منابع انساني در سطوح مباني، پيشرفته و عملي