پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

برنامه ريزي استراتژيك

مديران امروزي در محيطي پويا، پيچيده، پرابهام و متحول كار مي‌كنند. يكي از بارزترين ويژگي‌هاي عصر حاضر تغييرات و تحولات شگرف و مداومي است كه در طرز تفكر، ايدئولوژي، روش‌هاي انجام كار و بسياري از پديده‌هاي ديگر زندگي به چشم مي‌خورد. سرعت اين تغييرات به گونه‌اي است كه نمي‌توان منحني تغييرات را در بعد زمان ترسيم كرد. بدين ترتيب مديران بايد سازمان خود را به سوي آينده‌اي ناشناخته هدايت كنند، كه كاميابي در اين راه پرتلاطم نيز به توانمندي آنها در تجسم و درك دنياي اطرافشان بستگي دارد. اين بدين معني است كه مديران بايد سازمان خود را در جهتي سوق و توسعه دهند كه بهتر بتواند با تغيير و تحولات محيط هماهنگ شود و به جاي داشتن حالت انفعالي (كه بگذارند وقايع بر آنها حادث شود)، حالت فعال داشته باشند. قبلاً حوادث را پيش‌بيني كنند و اقدامات لازم را به عمل آورند و آينده را آنگونه كه خودشان مي‌خواهند بسازند. برنامه‌ريزي استراتژيك براي تمام سازمان‌ها (در اندازه‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي) كه در جستجوي روش‌هاي جديدي در زمينه‌ي مديريت آينده‌نگر هستند، همچون چراغ هدايت است.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- تدوين استراتژي سازماني در سطوح بنگاه،‌‌ واحد كسب‌وكار و عملياتي

- پياده‌سازي استراتژي

- تدوين نقشه‌ي استراتژي

- آموزش مديريت استراتژيك در سطوح مباني، پيشرفته و عملي