پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

افمار سنجي و نياز سنجي

 مشاوران دانش فردا در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با هدف رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، اقدام به اجراي پژوهش در زمينه طرح هاي فرهنگي نموده است. اجرای طرح های پژوهشی و نظرسنجی برای  سازمان ها ، نهادها و شرکت ها  با استفاده از روش های پیشرفته علمی و  به کارگیری ابزار مناسب به منظور یاری رساندن به آنان در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری  با بهره گیری از کادر مجرب و توان علمی متخصصین در حوزه های مربوطه و الگوبرداری از موسسات معتبر بین المللی به منظور ارائه خدمات با بهترین کیفیت به مشتری  ماموریت اصلی شركت مي باشد.