پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

آسيب شناسي سازماني و بهبود سيستماتيك

طرح‌ريزي و اجراي صحيح سيستم‌هاي مديريتي نقش بسزايي در رسيدن سازمان‌ها به اهداف تعريف شده‌ي خود دارند. بدين لحاظ بررسي وضعيت موجود اولين گام در پياده‌سازي صحيح تمامي سيستم‌هاي مديريتي است. در واقع پيش از آنكه هر تصميمي براي رفع مشكلات يا بهبود سيستم اخذ گردد، بايد موقعيت فعلي به خوبي سنجيده شود. در بررسي وضعيت موجود معضلات و مشكلات سازماني به صورت مشهود مشخص شده و مجالي براي رفع سيستماتيك آنها بوجود مي‌آيد. بر اين اساس شناخت وضعيت موجود پيش‌زمينه‌اي عام براي بهبود سيستم‌هاي مديريتي است. براي بررسي وضعيت موجود از ابزارهاي متفاوتي استفاده مي‌شود. يكي از اين ابزارها آسيب‌شناسي سازماني است.

آسيب‌شناسي در ادبيات مديريتي از جايگاه خاصي برخوردار است. آسيب در تعريف به معناي مشكل ريشه‌اي يا علت‌العلل مسايل يا مشكلات سازمان است كه ادامه‌ي وجود آنها مي‌تواند معضلات جدي براي سازمان ايجاد كرده و يا حتي به اضمحلال آن بيانجامد. فرآيند شناسايي، دسته‌بندي و رفع آسيب‌هاي سازماني را آسيب‌شناسي گويند.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- طرح‌ريزي و اجراي مديريت تحول (مديريت تغيير)

- افزايش مهارت مديران در جهت شناسايي بهتر سازمان خود و اصلاح آن

- طرح‌ريزي و اجراي آسيب‌شناسي سازماني

- شناسايي فرآيندهاي سازماني و ترسيم نقشه‌ي فرآيندي

- مشاوره و همراهي در خصوص اخذ گواهينامه‌ي ISO 9001: 2008

- آموزش مديريت تغيير، آسيب شناسي سازماني، مديريت فرآيندي و ساير سيستم‌هاي مديريتي در سطوح مباني، پيشرفته و عملي